علی انصاریان
4 سال پیش
علی انصاریان
. سلام... روزت مبارك مرد بزرگ و شاعر دوست داشتنى پارسى زبان و و ايران زمين???????????????????????? ورودى سازمان ملل نوشته:بنى آدم اعضاى يكديگرند ،كه در آفرينش زيك گوهرند ،چه عضوى بدرد آورد روزگار،،دگر عضوها را نماند قرار ..... اى كاش عمل ميشد .....???????????? سعديا:مرد نكونام نميرد هرگز يا على 33،24 اول ارديبهشت روز سعدى شاعر قرن 7 ايران زمين مبارك... نابرده رنج ،گنج ميسر نميشود مٌزد آن گرفت ،جان برادر كه كار كرد،...
;