علی کریمی
5 سال پیش
علی کریمی
هواى دلم مثل هواى امروز خطه مان ابرى است... خداحافظ رفيق... به خانواده هادى عزيز و جامعه ورزش تسليت ميگم روحت شاد????????????
;