علی کریمی
4 سال پیش
علی کریمی
وقتى اين طرح لباس كاروان ورزشى ايران رو ميبينم كه ميخوان پا به بزرگترين رقابتها بذارن ، اهميت كار رو كاملاً حس ميكنم و ياد اون شعر معروف ميوفتم نه همين لباس زيباست نشان ادميت !!!!!
;