علی کریمی
4 سال پیش
علی کریمی
??????دوست استقلالى عزيز ما، ايشالله جمعه بازى زيبايى از دو تيم ببينيم ولذت ببريم از دربى????
;