علی کریمی
4 سال پیش
علی کریمی
تن مردو نامرد هر دوتا يكيست روزگار بايد بگذرد تا بدانى مرد كيست!! خسته نباشى پسر، تا دير نشده از فرصت استفاده كن، خيليا به اين ارزوشون نرسيدن!!????????
;