علی کریمی
5 سال پیش
علی کریمی
موفقيت هاي بزرگ نودونه درصدش كوشش وتنها يك درصدش به نبوغ احتياج داره. (توماس اديسون)
;