علیرضا منصوریان
5 سال پیش
علیرضا منصوریان
نوستالژي : چقدر دلم براى اين تيم تنگ شده . 1997 مقدماتى جام جهانى فرانسه استاديوم ازادى بازى با چين كه چهار تا زديم . ????????????????????
;