علیرضا منصوریان
6 سال پیش
علیرضا منصوریان
امروز بازيكنان نفت ناهار رو مهمون كادر فنى ، پزشكى و تداركات تيم بودن ( جوجه كباب )
;