علیرضا منصوریان
4 سال پیش
علیرضا منصوریان
خدايا انقدر خرابم كه هيچ مرهمى ارامم نميكند مرا در اغوش خود بگير كه دلم ارامش خدايى ميخواهد . مگذار كسى مرا با بيرحمى قضاوت كند. ????????????????????
;