علی پروین
4 ماه پیش
علی پروین
تولد محمود خوردبين مبارک از همه پيشکسوتان و کساني که امروز براي تولد من و محمود خان به تمرين پيشکسوتان آمده بودند تشکر مي کنم .
;