علی پروین
6 سال پیش
علی پروین
افتتاح مسجد شهداي مزداران زرين دشت 1 اسفند . همه افتخاراتم يه طرف افتخار افتتاح مسجد يه طرف که امروز نصيبم شد خدا اين خير ها رو زياد کنه مخصوصا آقاي کامبيز زرواني . علي پروين
;