علی پروین
5 سال پیش
علی پروین
علي پروين در گفت با وب سايت شخصي خود ،درباره لغو جلسه مزايده براي باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس اظهار داشت:ما به وزير اقتصاد پيشنهاد داديم که قيمت را به 200 ميليارد برسانند تا پس از آن وارد عمل شويم.با اين قيمت ما آمادگي خريد سهام باشگاه را داريم. وي ادامه داد:حاضريم 20 درصد مبلغ 200 ميليارد را نقد بدهيم و باقي مبلغ را هم در 5 سال بپردازيم.وزير اقتصاد هم لطف داشت و گفت اگر پيشنهاد بالاتري نباشد اين پيشنهاد بررسي مي شود. پروين درباره اينکه براي مزايده فردا پاکتي ارائه نشده است گفت:اين رقم 290 ميليارد خيلي زياد است و کسي اين همه ندارد آن را بخرد.وزير گفته بود اگر اين مزايده خريدار نداشته باشد بلافاصله يک مزايده ديگر مي گذاريم و بهترين پيشنهاد را بررسي مي کنيم.
;