علی پروین
6 سال پیش
علی پروین
علي پروين درباره اظهارنظر منتسب به خود  مبني بر اينکه وزير اقتصاد گفته اگر براي پرسپوليس خريداري پيدا نشود اين باشگاه به هدايتي و پيشکسوتان واگذار خواهد شد  در گفت و گو با خبرنگار کاپ اظهار داشت: ما هيچ وقت نگفتيم وزير گفته اگر خريداري پيدا نشد باشگاه را به شما مي دهيم و از حرف من اشتباه برداشت شده است. وي ادامه داد:همانطور که وزير گفته اگر کسي در مزايده، شرکت نکرد وزارت اقتصاد  شرايط پيشکسوتان را بررسي مي کند نه اينکه باشگاه را به آنها واگذار مي کند. وزير اقتصاد دوست دارد که در اين واگذاري پيشکسوتان هم نقش داشته باشند. پيشکسوت پرسپوليس ادامه داد:پيشکسوتان پرسپوليس بر مواضع قبلي  هستند. يعني بتوانيم  20 درصد مبلغ کل خريد باشگاه پرسپوليس  در همان ابتداي کار پرداخت شود و پرداخت 80 درصد باقي مانده هم طي 5 سال انجام شود. پروين درباره شايعات منتشرشده درباره مذاکره باشگاه پرسپوليس با برانکو و افشين قطبي بيان داشت: نمي دانم ريشه اين مطالب به کجا برمي گردد چون درخشان دارد در اين شرايط سخت کار خودش را انجام مي دهد.
;