علی پروین
5 سال پیش
علی پروین
از علي کريمي هم تشکر مي کنم که امروز تو تولدم شرکت کرد
;