علی پروین
4 سال پیش
علی پروین
حافظ گشوده ام و چه زيباست فال تو / حتما قشنگ مي شود امسال حال تو با آن زبان فاخر و ايراني اصيل / فرخنده باد روز و شب و ماه سال نو سال نو را به همه مردم‌ايران تبريک‌‌ ميگم‌. ??علي پروين??
;