علی پروین
5 سال پیش
علی پروین
هواداران پرسپوليس و تمام مردم ايران هميشه به من لطف دارند و ما را شرمنده خودشان مي‌کنند. اگر عزت و احترامي هم هست، اول از خدا، بعد از همين محبت مردم ايران است که هميشه با وفا و با صفا هستند. بيشتر از هر عنوان و افتخاري، همين محبت مردم و هواداران ارزش دارد. اينکه قديمي‌ها و خاک خورده‌ها را فراموش نمي‌کنند چون قهرماني‌ها تمام مي‌شود و مي‌رود اما محبت و احترام ارزش دارد و مي‌ماند و ما هميشه خودمان را شرمنده و بدهکار مردم مي‌دانيم و فقط مي‌توانم از اين بابت و بخاطر رأيي که دادند از آنها تشکر کنم. نفرات ديگري هم که در اين نظرسنجي بودند يا نبودند همه يا از دوستان يا از شاگردان خودم بودند. همه کاربلد و بزرگ هستند و براي اين فوتبال زحمت کشيده‌اند و ما دوستشان داريم. از خدا هم مي‌خواهيم احترام‌ها هميشه در فوتبال حفظ شود تا مردم هم اذيت نشوند. همچنين اميدوارم هواداران با معرفت پرسپوليس هم امسال با قهرماني تيمشان خوشحال شوند. من از همان چند ماه قبل، حتي وقتي نتايج خوب نبود گفته بودم اين تيم عوض مي‌شود و پتانسيل قهرماني را دارد. هم مديريت خوبي بالاي سر باشگاه است و هم اينکه برانکو کاربلد است و مي‌داند چه کار بايد بکند. ا
;