علی پروین
3 سال پیش
علی پروین
خدا رو شکر قدم اول رو با پيروزي برداشتيم انشاالله روز دوشنبه همه ما در ورزشگاه آزادي و ديدار مجدد با هواداران .علي پروين
;