علی پروین
4 سال پیش
علی پروین
تو اين شبا يادمون نره آسايشگاه خيريه نگهداري از کودکان معلول بي سرپرست با نام بچه هاي آسمان کامران از سال 1378 و با شماره ثبت 15280در قالب موسسه خيريه مشغول ارائه خدمات پزشكي ،توانبخشي،دندانپزشكي و نگهداري بصورت شبانه روزي مي باشد.موسسه در قالب 3آسايشگاه دختران ،پسران و آسايشگاه سالمندان مشغول به فعاليت مي باشد قابل ذکر است اكثر اين فرشته هاي خاك نشين بي سرپرست (مجهول الهويه) و بدسرپرست مي باشد و عمده هزينه هاي موسسه از قبيل مواد غذايي،دارويي،مصرفي و... از طريق کمکهاي مردمي تامين مي گردد. شماره تماس:02143613 www.bachehayeaseman.org
;