علی پروین
4 سال پیش
علی پروین
در گذشت کاظم سيد عليخاني پيشکسوت پرسپوليس رو به خانواده ايشان و هواداران پرسپوليس تسليت ميگم.
;