علیرضا بیرانوند
تبريک به هوادارن واقعي پرسپوليس بزرگ انشاءالله روزهاي خوبي سال آينده در راه است
;