علیرضا امامی فر
پرسپوليس سمبل وحدت بودو عشق را به تصوير كشيد. شوخي نيست روز چهارشنبه يكصد هزار نفر ميان استاديوم آزادي كه بازي تيمي رو ببينن كه توي ليگ برتر حرفي براي گفتن نداشته وروي اعصاب هوادارش حسابي راه رفته. بازيكنان هم با اين دلگرمي تلاش خودشون رو چند برابر كردند و هرچه داشتند در طبق اخلاص قرار دادند و نتيجه اي رقم خورد كه بايد. مدتي بود كه استاديوم آزادي حتي براي بازيهاي ملي هم چنين جمعيتي به خودنديده بود، اين حماسه علامتي است به دست اندر كاران چه در فدراسيون و چه وزارت ورزش، بدين معنا كه پرسپوليس نام بزرگي است و نميتوان براحتي از آن گذر كرد. خريداراني كه در مزايده شركت كرده يا نكردند متوجه عظمت و پتانسيل نهفته اين باشگاه شدند كه حتي در بدترين شرايط طرفدار و حاميان اصلي ،تيم خود راتنها نميگذارند و اگر نگاه مسئولين تغيير پيدا كند و باشگاه سروسامان پيدا كند چنان نشاطي در جامعه ايجاد ميكند كه باوركردني نخواهد بود ،چيزي كه هر مديري از مجموعه تحت نظارت خود انتظار دارد. گام بلند هوادارن بدرستي يرداشته شد و از آن طرف بايستي منتظر پاسخ مديران و تصميم گيران به اين حركت بزرگ عاشقان پرسپوليس ماند!!!!! قهرماني آسيا بسيار سخ
;