علیرضا امامی فر
سه هفته پیش
علیرضا امامی فر
مسير قهرماني را با پيروزي بر سپاهان هموار خواهيم کرد???????????????????? همه با هم حمايت هميشگي خود را پشتوانه برانکو و بازيکنان خواهيم کرد. ?????? #قهرمان #پرسپوليس
;