علیرضا امامی فر
3 ماه پیش
علیرضا امامی فر
گاهي بايد ضرب محکم مشت را بخوري تا به خودآيي که کجا زندگي ميکني! غلامحسين ساعدي #پرسپوليس
;