علیرضا امامی فر
5 سال پیش
علیرضا امامی فر
بازيكنان پرسپوليس بايد با تمام وجود به قهرماني فكر كنند. هنوز دوهفته از مسابقات ليگ برتر باقي مانده ، روزهاي سرنوشت سازي كه افتخار پوشيدن پيراهن پرسپوليس را داريد بايد در راه تحقق بخشيدن به آروزي خود و هواداراني كه همچنان استوار ايستاده اند و شما را تنها نگذاشته اند ، از خود گذشتگي نشان دهيد. هيچ كاري غير ممكن نيست ، شما بازيكنان بزرگ و شايسته اي هستيد، شما بوديد كه با حمايت ميليوني عاشقان سرخ حريف ديرينه و مدعي قهرماني را با چهار گل بدرقه كرديد. شما بوديد كه تيم را از انتهاي جدول به صدر رسانديد ، شما بوديد كه اميد داشتن را به مردم و فوتبال ايران نشان داديد و شما هستيد كه ميتوانيد قهرمان شويد و جام رابه دستان كاپيتان نوروزي بسپاريد. فقط كافي است بيشتر افكارتان را متمركز و تلاش خود را بيشتر نماييد. به تيم داوري و شرايط ميزباني حريف و اشخاصي كه با هر وسيله اي مي خواهند اتحاد و همدلي شما راخدشه دار كنند توجه نكنيد و آنها را به دست كسي بسپاريد كه از رگ گردن به همه نزديكتر است. تيمهاي گسترش فولاد و راه آهن حريفان قابل احترامي هستند،پس براي رسيدن به هدف خود هيچ حريفي را دست كم نگيريد. چون شما سزاوار قهرمان
;