علیرضا امامی فر
بودن يا نبودن مسئله اين است!!!! بعد حذف از بازيهاي آسيايي تمام صحبتها در رسانه هاي مختلف به عملکرد و ارزيابي کيروش و بازيکنان تيم ملي پرداختند تا جايي که عده اي موافق و تعدادي نيز مخالف روبروي يکديگر قرار گرفتند تا با توجه به آگاهي هاي شخصي خود چه به لحاظ فني و تئوري و علمي مطالبي در مورد شخصي که در سطح عالي فوتبال در باشگاه بزرگ منچستر يونايتد و رئال مادريد با ساختاري پيشرفته چه از نظر سخت افزاري و چه کار با بازيکنان حرفه اي تجربه اندوخته و موفق نيز بوده است را ارزيابي کنند. آگاهي و دانش فوتبال ما در چه سطحي است تا بتوانيم کيروش را مورد ارزيابي صحيح قرار دهيم چند درصد از مربيان ما از ابتدا تاکنون خود را به ارزش ها ي بالاي فوتبال رسانده و توانسته آن را صادر نيز کند. توهمات و منيت ،دشمن ما انسان هاست چيزي که مانع باز شدن چشمهايمان به روي واقعيات است.د. نکته ديگر که حائز اهميت است اينکه چرا با توجه به شکست و عدم نتيجه گيري در جام جهاني و جام ملتهاي آسيا همچنان کيروش مورد علاقه مردم است براستي چرا؟ ايا فقط به خاطر خوشتيپي و کاريزماي اوست يا بخاطر تجارب او و مربي بزرگ بودن است؟ نه اينگونه نيست ! يادمان بيايد که
;