علیرضا امامی فر
4 سال پیش
علیرضا امامی فر
اى چرخ فلك خرابى از كينه توست بيدادگرى شيوه ديرينه توست اى خاك اگر سينه تو بشكافند بس گوهر قيمتى كه در سينه توست! (خيام) هادي عزيز، پس از گذشت روزهاكه مانند سالهابراي عزيزانت كه هر دم نامت را فرياد ميزذند گذشت ، ما نيزهفته ها در استاديوم فرياد زنان در پي تو ميگشتيم ولي صدايي از تو نيامد !!! ما نه ميتوانيم و نه ميخواهيم كه تورا فراموش كنيم !!! براي ما آدمها قبول كردن رسم زمانه سخت است، رفتن حجازي و بهزادي و احدي و خودت هادي جان و دوستمان اولادي و يا همين چند روز پيش گلبارنژاد هم نميتواند ما را از خواب بيدار كند،خوابي سنگين كه درونش رويايي بس زيبا است ما را در خود فراگرفته و دل نميكنيم. شما به بي ارزش بودن خيلي چيزها پي برده بوديد در حالي كه دنيا چشم خيلي ها را كوركرده و ميكند. فوتبالي كه با تمام خوبيهايش در كشورمان بوي تعفن گرفته و همه را به جان هم انداخته است. به راحتي و بي اعتنا از كنار ثانيه ها و دقيقه هاي با عشق بودن ميگذريم و فقط نظاره گر شب و روز دنياي خود هستيم. آينده خيالي وتفكرات توهمي چشمانمان را كور كرده است. اي كاش بجاي هم صدا شدن لااقل خوب تورامي شناختند تا دليل دوست داشتنت را بدانند؟ عشق
;