علیرضا امامی فر
2 سال پیش
علیرضا امامی فر
"برانكو برگ برنده بازي با لخويا بود "???????????? در چندين سال گذشته كه تيمهاي ايراني نتوانسته اند در مراحل حذفي از سد تيمهاي عربي و يا آسياي شرقي عبور كنند، به دليل ضعف فهم تاكتيكي فوتبال بوده است. تفاوت دو مسابقه دوشنبه شب و سه شنبه كه به صعود تيم پرسپوليس منجر شد ، تفاوت در انتخاب سيستم و بازيكنان در طول مدت مسابقه و فهم حركتهاي تاكتيكي حريف بود كه برانكو در اين دوئل سربلند بيرون آمد. تقابل با سيستم 4-2-3-1 تيم لخويا كه تلاش براي گل زدن را از تمام مسيرهاي ممكن امتحان كرد در مقابل ضد سيستم لخويا يعني 4-3-1-2 كه در زمانهاي مختلف به 4-3-2-1 هم تبديل ميشد. جدال درست در فضايي بود كه سرمربي لخويا به درستي جاي خالي كمال را متوجه شده بود. اما اين چيدمان كه سه نفر در مقابل خط دفاع باهوش و پرتحرك تيم بود فضا ها رابخوبي پوشش ميداد و نقشه ها را نقش برآب كرد به همين دليل بازي رابه فضاي مدافعين چپ و راست يعني محرمي و ماهيني بردند و فشار را در آن نقطه گذاشتند مدافعين پرسپوليس طبق دستور اجازه نفوذ در موارد خاص را داشتند و با دوندگي و جانفشاني زياد و با پوشش و كمكهاي دو دفاع وسط خود يعني سيدجلال آماده و انصاري وظيفه
;