علیرضا امامی فر
قدر زر زرگر شناسد ،... مديران نامرئي تيم نفت تهران لياقت نام بزرگ علي کريمي را نداشتند. خيلي نوستالژيک ميشد با تيمي که نوجواني خود را در آن شروع کردي سرمربيگري را نيز شروع کني. در کنار تو کار کردن باعث افتخاره، ????????????
;