علیرضا بیرانوند
7 ماه پیش
علیرضا بیرانوند
به کساني که به شما حسودي مي‌کنند احترام بگذاريد؛ زيرا اين افراد کساني هستند که از صميم قلب اعتقاد دارند شما از آن‌ها بهتر هستيد????????
;