علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
به کساني که به شما حسودي مي‌کنند احترام بگذاريد؛ زيرا اين افراد کساني هستند که از صميم قلب اعتقاد دارند شما از آن‌ها بهتر هستيد????????
;