علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
خوشبختي همين در کنار هم بودن هاست همين دوست داشتن هاست خوشبختي همين لحظه هاي ماست همين ثانيه هاييست که در شتاب زندگي گمشان کرده ايم .??????
;