علیرضا بیرانوند
10 ماه پیش
علیرضا بیرانوند
هنر بايد و فضل و دين و کمال که گاه آيد و گه رود جاه و مال #جشن_حافظ#علي_معلم#هنر#سينما
;