علیرضا بیرانوند
6 ماه پیش
علیرضا بیرانوند
هيچ چيز نميتونه آرومم کنه ، خيلي ناراحتم ، مگه ميشه اينهمه درد رو توصيف کرد! شرمنده شما هموطنان عزيز شديم...
;