علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
«مي جنگيم تا قهرماني» فوتبال مانند هر ورزشي برد و باخت دارد و ما هم از اين قاعده مستثني نيستيم ولي رعايت اخلاق حرفه اي و رقابت منصفانه در فوتبال از اصول اوليه آن است. هدفم از اين متن توجيه شكست خودمان يا كم ارزش كردن برد فولاد نيست ولي رفتار غير حرفه اي در قبال تيم ميهمان و گرفتن آرامش و تمركز آنها با چه دليلي توجيه پذير است؟ تيم ما در اين چند سال با هدف ، برنامه و همدلي به موفقيت رسيده ؛ دليل اين هجمه هاي غير منصفانه و تخريب ما چيست!؟ مطمئن باشيد ما بزرگترين سرمايه كه هواداران مان هستند را داريم و براي شاد كردن دل آنها مي ايستيم و مبارزه ميكنيم و پرچم پرسپوليس را بالا نگه ميداريم. #پرسپوليس_قهرمان??
;