علیرضا بیرانوند
9 ماه پیش
علیرضا بیرانوند
روز گذشته اين افتخار را داشتم که در سال حمايت از کالاي ايراني در جمع کارکنان زحمتکش شرکت نفت پارس حضور يابم و همکاري خود را به عنوان « سفير »نام تجاري «نفت پارس» آغاز کنم.
;