علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
منم مثل همه هواداران عزيز پرسپوليس ناراحتم و در شبي كه استحقاق باخت رو نداشتيم در يك لحظه غفلت و با اشتباه داور بازي رو واگذار كرديم ولي مطمئن باشيد تا آخرين لحظه با تمام توان براي سربلندي پرسپوليس ميجنگيم و با اين شكست ها تسليم نميشيم ما مرد روزهاي سخت هستيم. #پرسپوليس_قهرمان
;