علیرضا بیرانوند
7 ماه پیش
علیرضا بیرانوند
"موفقيت" پيش از آن که "تقدير" تو باشد وابسته به "تصميم" توست پس کاملا مصمم باش تا تقديرت را عالي بسازي...
;