علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
سه سال از حضورم در پرسپوليس بزرگ گذشت ، توصيف لحظه هايش در هيچ واژه اي نميگنجد ، لحظه هايي كه سرشار از خاطرات خوب شد و توشه اي پر بار نصيبم كرد. خدا را شاكرم بابت لطف زياد و نعمت هايي بيكران تا اين موفقيت ها سهم پرسپوليس بزرگ شود و هواداران را چنين خوشحال و با رضايت قلبي ببينم. مطمئنأ حمايت هواداران عزيز و با تعصب ، وجود كادر فني دانا و بزرگ ، تلاش هم تيمي هاي عزيز و جسور ، زحمات مديران و كارمندان دلسوز باشگاه باعث نتايج درخشان بود و از اينكه در كنار همه شما عزيزان قرار گرفته تا پرسپوليس مقتدر و موفق رو ببينم بسيار خوشحالم . ???
;