علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
وصف حال خوبم در سالروز تولدم در واژه ها نميگنجد، خداوند را شاکرم که هميشه و در سخت ترين شرايط منو تنها نگذاشت ، اين برد شيرين تقديم به شما هواداران عزيز که هميشه و در همه شرايط حامي و همراه #پرسپوليس بوديد??? #پرسپوليس??
;