علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
ماهي تا دهانش بسته باشد، کسي نمي‌تواند آن را صيد کند. رازهايت را فاش نکن؛ بعضي‌ها در آرزوي صيدِ يک اشتباهِ تو، در انتظار نشسته‌اند..??
;