علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
زندگي پر از فراز و نشيب است و تنها کساني از اين پستي و بلندي ها موفق بيرون مي آيند که تسليم نشده باشند. وقتي يکبار به زمين مي خورند، دوباره بلند مي شوند. بعد از شکست مدتي روحيه شما خراب مي شود. اما دليل نمي شود که تا آخر عمر از کار کردن و تلاش دست بکشيد. آدمها زماني قدرتمند مي شوند که با مشکلات بجنگند و در مقابل هيچ سختي سر تعظيم فرود نياورند. وقتي خودتان را دست کم مي گيريد، به صورت ناخودآگاه بر روي روحيه و اعتماد به نفس تان تاثيرات منفي به جا مي گذارد. ?مطمئنأ حمايت شما هواداران عزيز همانگونه که هفت قهرماني در سالهاي اخير نصيبمان کرد دوباره ما را قوي تر از قبل خواهد کرد تا افتخاري ديگر براي پرسپوليس کسب کنيم پس همه با هم و در کنار هم براي سربلندي پرسپوليس بزرگ مبارزه ميکنيم???
;