علیرضا بیرانوند
5 سال پیش
علیرضا بیرانوند
خاک عرفات را , آب زمزم را , کوه حرا را , جرات ابراهيم را , طاقت اسماعيل را , وصال معشوق را صاحب کعبه نصيبتان کند . . . عيدتان مبارک .??????????
;