علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
دعاي پاياني سال : خدايا ممنون براى تمام خنده هاى امسالم، ممنون براى تمام اَشكهاى امسالم، ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم،ممنون از اينكه يادم دادى خودم باشم بيشتر از هميشه ... و خدايا قسم به تمام شكوفه هاى اين بهار آرزو مى كنم خنده هاى امسال از ته دل، گريه هايي از سر شوق، آرامشى به قشنگى رنگين كمان دانايى ، بينايى و مَنِشى به وُسعت هر دو جهان و خلوت هايى كه با قشنگترينها پر بشه خدايا هرگز نگويم دستم بگير ؛ عمري است گرفته اي ، رهايش مکن ! خدايا من قدرت آن را ندارم تا قلب آنها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛ از تو ميخواهم در اين روزهاي پاياني سال ، مشکلاتشان را آسان ، دعاهايشان را مستجاب و دلشان را شاد گرداني ... آمين
;