علیرضا بیرانوند
فردا يه بازي دوستانه خيلي حساس با شيلي داريم مردم دعا کنن يه بازي خوب بچه ها بازي کنن التماس دعا
;