علیرضا بیرانوند
6 سال پیش
علیرضا بیرانوند
خيلي دوست دارم کاپيتان واقعا دوست داشتي هستي خيلي چيزها ازت يادت گرفتم بهترين کاپيتان جهاني شک نکن اي کاش زود نميرفتي چون واقعا هنوزم ميتونستي به تيم ملي کمک کني دوست دارم کاپيتان
;