علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
ديروز خبر درگذشت استاد فرج كريمي ، يكي از مربياني را كه برايم زحمت بسياري كشيده بود شنيدم ، خيلي ناراحت كننده بود. انساني بزرگ و دلسوز كه مانند همه خوزستاني ها خونگرم و با صفا بود و سالها در شهرستان انديمشك به فوتبال ايران و خوزستان خدمت كرد. خبردرگذشت اين عزيز چنان سنگين و جانسوز است که به دشواري به باور مي‌نشيند، ولي در برابر تقدير حضرت پروردگار چاره‌اي جز تسليم و رضا نيست خداوند قرين رحمتش فرمايد.????
;