علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
‎مهدي جان مي دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبريک گفته اند ‎شايد واژه هاي تبريک آنها را زيباتر بوده اند ‎اما با عشقي را که من به همراه تبريکم روانه قلب مهربانت ميکنم ‎قابل قياس نيست روز ميلاد تو روز شکفتن غنچه هاي مهربانيست ‎با تمام وجود دوستت دارم ‎تولدت مبارک????????????
;