علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
زيبايي را چشم مي بيند و مهرباني را دل چشم فراموش مي كند ولي دل هرگز. مربيان زيادي در گلري برايم زحمت كشيدند: دن گاسپار عزيز ، قبل از جام جهاني برزيل تا الان ، با دست هايي مهربان ، عزمي راسخ و ذهني خلاق. محسن سيدي زحمت كش و با اخلاق كه در تعجب هستم مربي بزرگي مثل وي اين روزها بدون تيم است! احمد سجادي بزرگ و دوست داشتني به مدت دو سال. بهروز بهروزي باصفا و گرامي كه هيچ وقت دلسوزي هايش را از ياد نمي برم. مهدي حيدري دوست داشتني در تيم ملي جوانان. جواد معمولي ، كه انسان شريف و شايسته اي است و حتي در روزهاي سخت از لحاظ مالي ياور و همراهم بود. با هيچ زباني نمي توان فداكاري هايتان را توصيف كرد. براي امروزتان خوشبختي ، براي فردايتان شادكامي و براي آينده تان نيك بختي را آرزو دارم.????????????
;