علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
از هواداران عزيز و بزرگواري كه امروز از تمامي نقاط ايران در ورزشگاه آزادي حضور پيدا كردند و تيم هميشه محبوب پرسپوليس را حمايت كردند بي نهايت سپاسگزارم به ويژه پسر عموهاي عزيزم كه مسافت زيادي را پيمودند ، دوستتان دارم پرسپوليسي هاي عزيز
;