علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
بهترين شادي زندگي ام لحظه ايست که احساس ميکنم  دوستانم بي هيچ توقعي مهربانند. احمد جان اميدوارم دوران خوبي را در باشگاه جديدت داشته باشي . لحظه شماري ميكنم واسه بازگشتت تا در كنار دوست خوبي مثل تو باشم.
;