علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
عطر ِ خواستن ِ تو از تمام ِ جانم فرّار شده.... انگار چشم هايت جادويم ميكند. تو آرامش ِ مني ????
;